АКТУАЛНО

ПОКАНА ЗА XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 14.04.2018 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал.1 от Устава на партията свиква XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ на 01.12.2018 г. в 10.30 ч. (ргистрация в 10.00 ч.) в гр. София, бул. „Цар Борис III“ N41, Дом на културата „Красно село”, Зала ...

Вижте още »

БДФ: България има нужда от истинско дясно представителство

БДФ ще инициира разговори за създаване на Десен съюз На 14 април 2018 г. в София се проведе Национален съвет на Български демократически форум (БДФ). Изслушан и единодушно приет бе докладът на Жаклин Толева – Председател на БДФ, за актуалната политическа обстановка след парламентарните избори през 2017 г. Силен анализ на следизборната ситуация в България направи и Муравей Радев. Представители на местните ...

Вижте още »