БДФ се присъедини към общество „Незабрава”

9 септември 2013 Поклонение пред жертвите на комунизма
9 септември 2013 Поклонение пред жертвите на комунизма

С решение на НС на БДФ от 14.09.2013 г. Български демократически форум става първата политическа партия, която се присъединява към общество „Незабрава”.

Общество „Незабрава”е национален обществен съюз на индивидуални членове и обществени организации на пострадалите от комунистическото насилие, репресии и терор, на техните наследници и на родолюбиви, демократично мислещи и отговорни за съдбата на Отечеството граждани. Организацията се учредява за постигането на определени програмни цели, които определя като важни и необходими за бъдещето развитие, просперитет и благоденствие на Отечеството ни – Република България.

Общество „Незабрава” има статут на организация с нестопанска цел в обществена полза – юридическо лице, подлежащо на регистрация в Софийски градски съд. Седалището му е в град София с представителства в областните и общински центрове. Общество „Незабрава” е демократична организация, чийто управителни органи се избират от Общото събрание.

Членството в общество „Незабрава” не ограничава и не отнема правата и задълженията на присъединилите се към него съюзи и партии, произтичащи от тяхната съдебна регистрация като юридически лица и отговорностите им по българското законодателство.

 

Съюз на репресираните от комунистическия терор в Р.България

Съюз на репресираните в България

Съюз „Горяни”’

ПП Български демократически форум

Check Also

В памет на жертвите на комунизма

На 9 септември 2011 г. в пловдивския храм „Св. св. Кирил и Методий” беше отслужена панихида за жертвите на комунистическия режим след 9 септември 1944 г. Панихидата е по инициатива на политическа партия Български Демократически Форум (БДФ).

Вашият коментар