НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ

X-kongres

Уважаеми членове на Националния съвет на Български Демократически Форум
Централното ръководство свиква
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ 
на 14.09.2013 г. (събота) от 10:00 ч.

в гр. София, бул. “Цар Борис III” N 41, Дом на културата „Красно село”, Зала № 1;

при следния Дневен ред:
1. Актуална политическа обстановка

2. Политика на БДФ за партньорство

3. Разни

От ЦР на БДФ

Check Also

ПОКАНА ЗА XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 14.04.2018 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На ...

Вашият коментар