ПОДКРЕПЕТЕ НИ

Ако искате да подкрепите дейността на Български демократически форум, можете да дарите по банкова сметка, epay или чрез sms.
Капка по капка – океан. Ще сме благодарни на всяка подкрепа, за да продължаваме пълноценно да следвамe идеите и идеалите си във всяко едно направление. За да работим за България!

Сметка в лева на
Български Демократически Форум и в. „Прелом”

ПРОКРЕДИТ БАНК

SWIFT BIC
PRCBBGSF
IBAN
BG76 PRCB 9230 1036 1792 16

Вашият коментар