неделя , 25 октомври 2020

Първи Национален коалиционен съвет на КП ДЕСНИТЕ

На 30 ноември 2014 г., се проведе първият Национален коалиционен съвет на КП ДЕСНИТЕ . На нея присъстваха делегати от ПП „Единна народна партия”, ПП „Български демократически форум”, както и от Гражданската квота на коалицията.

Само дни преди конференцията ПП „Синьо единство” излязоха от коалицията,тъй като въпреки подписаното коалиционна споразумение отново поставиха в ултимативен порядък искане за саморазпускане на наличните в коалицията партии и създаването на нова единна партия, което не бе прието.

На конференцията бяха разгледани въпроси, касаещи стратегията на КП ДЕСНИТЕ за предстоящите избори, разширяването на коалицията, както и нейната кадрова политика.

В своя доклад председателят на КП ДЕСНИТЕ Илко Семерджиев направи политически обзор, както и анализ на представянето на коалицията в парламентарните избори през 2014 г. Семерджиев заяви, че „при настоящата икономическа обстановка, която се характеризира с разстроени публични и частни финанси, преминаване от инфлационен в дефлационен режим, спад на БВП, увеличаване на външната задлъжнялост и държавните разходи, скършена свободна стопанска инициатива, растяща безработица и т.н. може да се очаква освен политически, и икономически срив”.

Мисията на КП ДЕСНИТЕ, изтъкна той, е „да се подготвя организационно, кадрово и политически, за да може да помогне на България и гражданите в случай, че този сценарий започне да се сбъдва”. Сред начертаните от председателя на коалицията цели са успешно влизане в управлението на страната, за да се влее „поне малко от здравия държавнически разум, който демонстрира десницата след катастрофата на БСП през 1997 г.”

Check Also

ПОКАНА ЗА XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 14.04.2018 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На ...