Първи Национален коалиционен съвет на КП ДЕСНИТЕ

На 30 ноември 2014 г., се проведе първият Национален коалиционен съвет на КП ДЕСНИТЕ . На нея присъстваха делегати от ПП „Единна народна партия”, ПП „Български демократически форум”, както и от Гражданската квота на коалицията.

Само дни преди конференцията ПП „Синьо единство” излязоха от коалицията,тъй като въпреки подписаното коалиционна споразумение отново поставиха в ултимативен порядък искане за саморазпускане на наличните в коалицията партии и създаването на нова единна партия, което не бе прието.

На конференцията бяха разгледани въпроси, касаещи стратегията на КП ДЕСНИТЕ за предстоящите избори, разширяването на коалицията, както и нейната кадрова политика.

В своя доклад председателят на КП ДЕСНИТЕ Илко Семерджиев направи политически обзор, както и анализ на представянето на коалицията в парламентарните избори през 2014 г. Семерджиев заяви, че „при настоящата икономическа обстановка, която се характеризира с разстроени публични и частни финанси, преминаване от инфлационен в дефлационен режим, спад на БВП, увеличаване на външната задлъжнялост и държавните разходи, скършена свободна стопанска инициатива, растяща безработица и т.н. може да се очаква освен политически, и икономически срив”.

Мисията на КП ДЕСНИТЕ, изтъкна той, е „да се подготвя организационно, кадрово и политически, за да може да помогне на България и гражданите в случай, че този сценарий започне да се сбъдва”. Сред начертаните от председателя на коалицията цели са успешно влизане в управлението на страната, за да се влее „поне малко от здравия държавнически разум, който демонстрира десницата след катастрофата на БСП през 1997 г.”

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...