четвъртък , 24 септември 2020

Х-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

Za PrelomНа 1-ви декември 2012 г. в София се състоя Х-тия конгрес на Български демократически форум. Залата на културен център „Красно село” събра 122  делегати от цялата страна. Конгресът започна с едноминутно мълчание в почит на всички онези, които през последните 2 години напуснаха редиците на БДФ. „Те остават завинаги в нашата памет, защото тяхното достойнство и пътят, който са изходили, формират днес мярата за нашите морални и политически деяния.”, каза председателят на БДФ Жаклин Толева.

В политическият си доклад тя очерта основните предизвикателства пред партията както в организационния й живот, така и предвид предстоящите парламентарни избори. „БДФ винаги е била и остава идейна опозиция на БСП, ДПС и всички, които ни водят към реабилитация на комунизма. БДФ е категорично против всички опити да бъдем обвързани с руските интереси и енергийни доставки.” Защото „БДФ е обвързана единствено с България. Наше единствено задължение е това, което ни оставиха нашите предшественици – задължението ни към България и българите.”

Като най-значима и показателна за БДФ през изминалите 2 години Жаклин Толева изтъкна генерационната промяна. „В Централното Ръководство на партията  влязоха нови хора, ¾ от тях млади, някои от тях с ангажимент към БДФ още от създаването на младежката организация през 1991 г. Такъв генерационен преход е уникален за политическите партии в България.”, каза тя. Уникален е със силната връзка между тези различни генерации. Въпреки отстоянието с повече от 60 години във възрастта, налице е едно тясно и уникално взаимодействие между опита, изградените преценки и контакти от една страна и устремът и активността на младостта.

Показателен е и фактът, че на този Десети конгрес на БДФ в партията възстанови своето членство Дянко Марков – една емблематична за БДФ личност, бивш председател на партията.

По отношение на Укрепването на организацията и структурите на БДФ, Жаклин Толева подчерта, че специално внимание се обръща не само на създаването на нови структури в страната, но и на политическото обучение. „Следва да създадем своя школа за политици и да обучаваме тези наши членове, които имат желание за активно и отговорно участие в политиката. По този начин ще се работи в посока разширяване на кръга от подготвените и компетентни хора в и около партията, на тези които са способни да формулират, предлагат и защитават пред обществото политическите  позиции на БДФ. Такова училище ще бъде притегателен център и за младите хора.

Грижата за младежките структури на БДФ залегна в промените в Устава, гласувани с пълно единодушие на конгреса. Те вече няма да бъдат със статут на младежки секции по места, а на отделна Младежка организация на партията (БМДФ).

X kongresОсобено предизвикателство пред БДФ се очертава да бъде коалиционната политика на предстоящите парламентарни избори. „Днес сме изправени пред предизвикателството да преценим доколко това дясно пространство, към което ние безспорно сме били ориентирани, не е имитативно. Кои са партиите, които ще участват от тук насетне и може ли БДФ да даде своя принос и да намери своето достойно място в процеса за овластяването на една реална десница. Десница, която да бъде ефективен опонент на метаморфозиралата бивша БКП, на проиграната монархическа институция с безжизнена идеология, на малокотерийни фракции без социална стойност, на лидери с чиновническо мислене или на политическия нихилизъм”, констатира в доклада си лидерът на партията.

На Х-тия конгрес на Български демократически форум Жаклин Толева бе преизбрана за председател на БДФ с пълно единодушие.

Проведеният непосредствено след конгреса първи Национален съвет гласува новото Централно ръководство на партията в състав: Лилия Вълкова – заместник председател, Тодор Василев – организационен секретар и членове – Теменужка Петрова, Иво Касабов, Асен Величков, Петър Николов, Петър Васев, Вичо Маждраков.

Check Also

ПОКАНА ЗА XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 14.04.2018 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На ...

Вашият коментар