Централното ръководство свиква НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ

на 24 февруари 2013 г. (неделя) от 11:00 ч. в гр. София, бул. “Цар Борис III” N 41, Дом на културата „Красно село”, Зала № 1; , при следния

Дневен ред:

      1. Актуална политическа обстановка и коалиционна политика на БДФ
      2. Решения за коалиционни споразумения на БДФ
      3. Разни

Check Also

ПОКАНА ЗА XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 14.04.2018 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На ...

Вашият коментар