ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

В съответствие с изискванията на българското законодателство, БДФ създава Публичен регистър, в който ще се публикуват данни по член 29 от Закона за политическите партии.

Регистрация

Регистрация на БДФ
Решение за вписване на промени в регистрацията на БДФ в резултат на Х Конгрес
Решение на СГС от 1.07.2015 за вписване на промени

Финанси

Списък на получените дарения от физически лица за 2010 г.
Годишен Финансов Отчет за 2010 г.
Годишен Финансов Отчет за 2011 г.
Отчет за предизборна кампания през 2011 г.

Годишен Финансов Отчет за 2012 г.
Годишен Финансов Отчет за 2013 г.
Годишен Финансов Отчет за 2014 г.
Годишен Финансов Отчет за 2015 г.
Годишен Финансов Отчет за 2016 г.

Списък с дарителите за 2015 г.

Избори

Избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Местни избори – 25 октомври 2015 г.

Референдум 2015: Приложение №2 към Решение на ЦИК №2339-НР от 25.09.2015 г.
Референдум 2015: Договор за информационно-разяснителна кампания

Други

Извадки от релевантните нормативни актове