ПОКАНА ЗА XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 14.04.2018 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал.1 от Устава на партията свиква XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ на 01.12.2018 г. в 10.30 ч. (регистрация в 10.00) в гр. София, бул. „Цар Борис III“ N41, Дом на културата „Красно село”, Зала № 3; при квота: 1 /един/ делегиран член се избира на 10 /десет/ редовни членове на партията.

и

Дневен ред на XII -тия редовен Конгрес на БДФ:

 1. Политически доклад на Председателя на БДФ
 2. Отчет на Централната контролно-ревизионна комисия
 3. Промени в Устава
 4. Избор на Председател
 5. Избор на Национален съвет и на Централна контролно-ревизионна комисия
 6. Разни.

НС на БДФ избра следните комисии за подготовка и провеждане на ХII-тия Конгрес на БДФ:

Комисия по организация, регистрация и мандат:

 1. Лилия Вълкова – председател
 2. Силвия Иванова – член
 3. Росица Христова-Гълъбошева – член
 4. Силвия Колева – член
 5. Николай Василев – член

Комисия по избор:

 1. Вичо Маждраков – председател
 2. Иво Касабов – член
 3. Петър Николов – член

Във връзка с горните решения е и настоящото:

ОКРЪЖНО

До Общинските организации

на Български Демократически Форум

Във връзка с предстоящия ХII –ти Конгрес на Политическа партия Български Демократически Форум (БДФ), Централното Ръководство на БДФ (ЦР на БДФ) взе следните решения:

І. В срок до 20.11.2018 г. всички общински организации да проведат събрания при следния дневен ред:

 1. Избор на делегати за ХII-тия Конгрес на БДФ (при квота: 1 /един/ делегиран член се избира на 10 редовни членове на партията; председателят на общинската организация и членовете на НС на БДФ присъстват по право)
 2. Предложения за председател на БДФ
 3. Предложения за членове на следващия НС
 4. Предложения за членове на централната контролно-ревизионна комисия

ІІ. Списъците с актуалния състав на организациите и извлеченията от протоколите на проведените събрания да бъдат представени на Комисията по организацията, регистрацията и мандат на адрес: 1000 София, Централна поща, П.К. 659 в срок до 23.11.2018 г. или сканираните документи да се изпратят на електронен адрес bdf@bdforum.bg. В този случай оригиналите да бъдат представени на Комисията в деня на провеждането на Конгреса.

За допълнителни въпроси на телефон 0878499259.

30.10.2018 г.

ЦР на БДФ

Бъдете първият коментирал "ПОКАНА ЗА XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ"

Оставете коментар

Email адресът ви няма да се публикува.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.