Демокрацията в България и света – състояние, проблеми, предизвикателства

Младежи от Български Демократически Форум бяха част от обучаващите се млади хора и студенти в петия семинар на Школа за Демокрация. Той се състоя под наслов „Демокрацията в България и света – състояние, проблеми, предизвикателства” и събра над 60 участници от София, Пловдив, Варна, Русе и Босилеград. Всички са от различни професионални направления, но имат една обща черта – проявяват активна гражданска позиция. Заедно с председателя на БДФ Жаклин Толева и утвърдени политици, политолози, философи и социолози младежите дискутираха по въпроси, отнасящи се до процесите и тенденциите, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на демокрацията в България и в света.

Официален гост на петия семинар бе Вицепрезидентът на Република България, г-жа Маргарита Попова, която говори по темата „България може повече: Повече демокрация! Повече правова държава!”

Вицепрезидентът открои като основни белези на демокрацията правовата държава, активното гражданско участие и гражданския контрол върху управлението; свободата и независимостта на медиите; политическата култура и толерантността. Според Попова, време е да се преосмисли максимата „По-добре лош закон, отколкото никакъв”. „Един добър закон, приложен по лош начин, може да „минира” демокрацията”, коментира Маргарита Попова. Пред участниците в семинара тя напомни, че правова държава е немислима без независима съдебна власт, а ефективността на съдебната система и доверието на гражданите в нея е най-сигурната гаранция за стабилността на държавата. Тук Вицепрезидентът даде на младите хора и своя кредит на доверие.

В панела „Идеологиите и техните жертви – за Музеите и Паметта” председателят на Държавна агенция „Архиви” доц. д-р Мартин Иванов представи идеята за създаване на музей на Държавна сигурност.

Други теми и лектори в наситената двудневна програма на семинара бяха:

„Европа в криза – сън или кошмар? Новите демократични задачи” с лектор социологът от Германия г-н Вулф Броке, който разгледа предизвикателствата пред които се изправя Европейският съюз в условията на икономическата и финансова криза.

„Какво означава демократичен манталитет?” – тема на проф. дфн. Вяра Николова, Югозападен университет, г-н Иван Николов, председател на Културно-информационния център на българите в Босилеград, Сърбия, и г-н Дянко Марков, народен представител в 37-то и 38-то Народно събрание;

Вторият ден на семинара продължи с анализ на г-жа Екатерина Михайлова, зам. председател на Народното събрание „Възпитание по демокрация в българските училища. Критична оценка на преподаването и учебниците”.

По темата „Съвместим ли е ислямът с демокрацията?” журналистът Мохамед Халаф направи обстоен анализ на икономическите и политическите процеси и конфликти в държавите от арабския свят. Обсъдени бяха не само причините за тях, но и евентуалните успешни политики за разрешаването им.

Накрая темата по естествен начин премина към въпроса „Накъде се отправя Югоизточна Европа?”, чийто отговор потърси политологът проф. Огнян Минчев. Той разгледа посоката на развитие на страните на Балканите включително и в контекста на избори, които се провеждат в двете наши съседки – Гърция и Сърбия.

„За демокрацията трябва да се прави нещо повече от това само да избираш и управляваш. Идеята и духът на обучението в Школата за Демокрация е да издигне политическата култура на младите хора и да създаде смелост те да се ангажират с демокрация – във и извън партиите”, казва идейният вдъхновител на Школата г-н Вулф Броке.

Бъдете първият коментирал "Демокрацията в България и света – състояние, проблеми, предизвикателства"

Оставете коментар

Email адресът ви няма да се публикува.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.