София


Каменната памет на София

Когато проблемът надрасне обикновените дискусии, предизвика спорове и публични реакции – това означава, че е станал голям проблем.


No Picture

Минута мълчание в памет на жертвите на комунизма

На 67-мата годишнина от деветосептемврийския преврат ПП Български Демократически Форум по традиция почете паметта на жертвите на комунистическия терор. В много градове в страната бяха отслужени панихиди, основните мероприятия бяха в София, Пловдив и Варна.