13 поименни безсмъртни българи

No Picture

ВАКЛУШ ТОЛЕВ: В душата на българина има наличен, но недостатъчно приложен оптимизъм

Какво искам да внеса – идея за бъдеще! Още в Обръщението по повод Деня на 13-те безсмъртни българи съм казал: „Ние искаме гладният за хляб и бедният за идеи да се срещнат в Дом-светилището!”. Идеята за бъдещето не може да бъде само социална. Тя трябва да бъде творческа, да прави историзъм, както всеки от тези тринадесет.