Централното ръководство свиква НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ на 9 юли 2011 г. (събота) от 10:30 ч. в София, Македонския дом, ул. „Пиротска” № 5.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ

Централното ръководство свиква НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ на 9 юли 2011 г. (събота) от 10:30 ч. в София, Македонския дом, ул. „Пиротска” № 5, при следния

Дневен ред
1. Доклад на Централното ръководство
2. Доклад на Централната контролно-ревизионна комисия
3. Доклад за дейността на общинските структури – отчетно-изборни събрания и политическо партньорство
4. Решения за предизборна стратегия и тактика на БДФ
5. Разни

Check Also

ПОКАНА ЗА XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 14.04.2018 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На ...