Централното ръководство свиква НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ на 9 юли 2011 г. (събота) от 10:30 ч. в София, Македонския дом, ул. „Пиротска” № 5.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ

Централното ръководство свиква НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ на 9 юли 2011 г. (събота) от 10:30 ч. в София, Македонския дом, ул. „Пиротска” № 5, при следния

Дневен ред
1. Доклад на Централното ръководство
2. Доклад на Централната контролно-ревизионна комисия
3. Доклад за дейността на общинските структури – отчетно-изборни събрания и политическо партньорство
4. Решения за предизборна стратегия и тактика на БДФ
5. Разни

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...