СТАНОВИЩА

Позиция на Български демократически форум за балотажа в София

Рамково споразумение БДФ-ГЕРБ, 9.9.2019

Местни избори София 2019 Днес сме изправени пред един съдбовен избор, чрез който трябва да защитим постигнатото през годините на демокрация – столицата на България да има дясно, европейско, модерно, демократично управление.  Днес ние сме в преломен момент на поредния опит за реваншизъм и реставрация. Днес ние, от ПП Български демократически форум,  оставаме верни на принципа си да не се ...

Вижте още »

БДФ за Местни избори 2015 г.

Близо до гражданина, демокрацията започва в общината. Общините имат незаменимата роля на първи адресат на обществените желания, на нуждите на гражданите. Общинската политика е същевременно и обществена политика. Местната политика трябва да се основава на принципа на ефективността и прозрачността на органите на местно самоуправление. На високия професионализъм и компетентност на работещите в местната власт. На провеждането на ясна и ...

Вижте още »