четвъртък , 13 юни 2024
Коалиция "Десните" - лого

Идейна и ценностна политическа платформа на коалиция Десните

Из Идейна и ценностна политическа платформа на коалиция Десните

За патриотизма

„Всяко общество възпроизвежда значими, непренебрежими ценности, свързани с националната му идентичност и нейното съхраняване. Това е част от непреходното  културно наследство и традиция.

Хилядолетното историческо развитие на българския народ потвърждава, че съхраняването и опазването на традиционните обичаи и духовност и реализацията на културната ни идентификация имат съдбоносно значение както за културното ни развитие, така за и трайно ни присъствие на Балканите и в Европа.

За нас, десните, тези  изконни ценности се почитат с отношение, което се нарича патриотизъм, и се отстояват като национални интереси, което се нарича национализъм.

За нас България е еднонационална, многоетническа държава. Ние осъждаме агресивния национализъм и псевдонационализъм, които се основават на омраза, стремеж за превъзходство над други хора, общности и държави, над други етноси и вероизповедания. Защото за нас различието и многообразието са част от богатството.

Ние като патриоти сме за мир и стабилност, развитие и благоденствие както за всички общности в България, така и за нашите съседи.

За нас българският национален идеал, за който се бореха дедите ни, днес се осъществява в Обединена Европа. Но ние можем да бъдем добри европейци, само ако преди това сме добри българи. Патриоти сме и затова, защото сме готови да бъдем нетърпими с тези, които са нетолерантни към България.

Ние сме против всички попълзновения на великоимперски интереси, които са в ущърб на българския суверенитет.“

 

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...

Вашият коментар