Кандидатите на БДФ: Тодор Стефанов

ObshtSavetnik_flaer_A5_TStefanov_lice

ТОДОР СТЕФАНОВ – кандидат за общински съветник и кмет на район „Сердика“

Роден на 1.11.1964 г. в София в семейство на учители. Завършва Националната спортна академия с магистърски степени: треньор, кинезитерапия и спортен мениджмънт. В период от 8 години (1999-2007) е зам. кмет на р-н „Триадица“, отговаря за управлението и развитието на различни ресори и политики: административно обслужване, просвета, култура, социални дейности, екология и спорт.

Председател на сдружение „Закрила на детето“ и директор на детски център за превенция и помощ на деца с противообществени прояви.

Активно е ангажиран с читалищна, църковна и благотворителна дейност.

Председател е на Народно читалище „Димитър Динев 1937“.

Председател на спортен клуб „Триадица“, чийто фокус е изграждането и прилагането на подходящ модел за квартален спорт.

Организатор на национален фестивал „Хоро се вие, извива“, който се провежда от 10 години.

Един от инициаторите е за построяването на храм-параклис „Св. Евтимий – Патриарх Търновски“ в двора на 41 ОУ „Св. Партиарх Евтимий”.

Инициатор и член е на Църковното настоятелство при новостроящия се храм „Свети Първомъченик и архидякон Стефан” в Южния парк – III-та част.

От 1991 г. е член на Българския демократически форум и е преминал през всички позиции на районно, градско и национално ниво в партията. Председател на БДФ-София.

Майстор на спорта. Женен, с две деца.

Гласувайте с номер 27, Преференция 18 за общински съветник и с номер 27 за кмет на район „Сердика“!

ЗА СОФИЯ, КАКВАТО Я ИСКАМЕ!
Todor_Stefanov_1
ПРИОРИТЕТИ:

  • Бързо, компетентно и равнопоставено обслужване от районната администрация;
  • Изравняване на условията на живот на гражданите от центъра и крайните квартали;
  • Основно внимание към поддръжката на вътрешнокварталните улици и междублоковите пространства;
  • Подобряване на материалната база на детските заведения, училища и читалища в района;
  • Осигуряване на адекватна безопасност на децата около училищата и във вътрешността на кварталите;
  • Подобряване на взаимодействието и създаване на партньорства с неправителствения сектор;
  • Увеличаване и поддържане на зелените площи в района;
  • Създаване на добри връзки между институциите, от които зависи по-добрият и спокоен живот на гражданите в района.

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...