Кандидати за кмет и общински съветници от „Синята коалиция за Стара Загора“ (СДС, ДСБ, БДФ)

[singlepic id=36]

Д-р Даниела Памукова: „Родена съм на 29 май 1958 година. Завършила съм Висшия медицински институт в град Пловдив. Имам защитена специалност по Нервни болести и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт. 13 години бях директор на Транспортна болница, а след нейното преобразуване в „ Транспортен диагностично-консултативен център“ ЕООД съм негов управител. Като кмет на община Стара Загора ще работя за преустановяване на политическата корупция.“

Георги Ранов: „ Роден съм на 13 юни 1958 година. Завършил съм минно-геоложкия университет в град София. Имам и второ висше образование по Бизнес управление и мениджмънт. Целият ми трудов стаж протича в комплекса Марица Изток. Като общински съветник ще работя за създаването на добри условия за развитието на икономиката и бизнеса в общината.“

Румен Димитров: „ Роден съм в Стара Загора. Електроинженер съм, работя в ТЕЦ Марица Изток 2. Като съветник ще работя за това, парите на старозагорци да бъдат харчени разумно и по предназначение. Моят девиз е: Малко говорене – много работа. Малко хвалене – добри резултати.“

Любка Иванова: „Родена съм на 19.02.1966 година. Завършила съм ПУ „ Паисий Хилендарски“, специалност Предучилищна педагогика. Завършила съм и магистърска степен по макроикономика. Работя като директор на ОДЗ 34 „ Райна Княгиня“. Като общинкси съветник ще работя за създаване на най-добри условия за децата и учениците в детските и учебни заведения на Стара Загора, за подобряване на средата и обезяпасяване на спортните площадки в училищата, детските градини и публичните пространства.“

Светла Карастоянова: „Родена съм на 17 май 1959г. в гр. Стара Загора. По образование съм инженер-икономист с магистърски степени по Управление на здравеопазването и Публична администрация. Работя в сферата на здравеопазването от 14 години, като Главен секретар в Регионална здравна инспекция Стара Загора . Учредител съм на ДСБ и Регионален координатор на ДСБ за област Стара Загора. Като общински съветник работя активно по проблемите на здравеопазването и социалната политика. Ще продължа да отстоявам запазването и развитието на Стара Загора като център на здравеопазването в Югоизточния регион и правото на моите съграждани да живеят и работят в един по-добър град, защото Стара Загора може повече.“

Борис Марков: „Роден съм в Стара Загора. Завършил съм Техническия университет в София, специалност Далекосъобщителна техника. Имам и двегодишна специализация в УНСС по Стопанско управление. Като общински съветник ще работя за подобряване на енергийната ефективност в община Стара Загора.“

Дочко Цонев: „Роден съм на 30.08.1968 година в град Стара Загора. По образование съм магистър по философия. Работя към БДЖ като началник на Превозна служба към Регионален център за пътнически превози- Стара Загора. Като общински съветник ще работя за подобряването на качеството на образованието.“

Румен Ройдев: „Роден съм 02.03.1968 година в Стара Загора. Завършил съм две специалности в Тракийския университет, педагогика и фермерство. Като общински съветник ще работя за развитието на масовия спорт в общината и за подобряването на матералната спортна база.“

Атанас Начев: „ Роден съм на 02.05.1949 година в Стара Загора. Юрист съм по професия. Като общински съветник ще работя за повече прозрачност в дейността на Кмета и общината.“

Иван Иванов: „Роден съм на 09.10.1989 година. Завършвам своето висше образование във Висшето учебно заведение, град Бремен, Германия, специалност политология. Като общински съветнил ще работя за по ефективно усвояване на европейските еврофондове, като идеи и добри практики мога да черпя от опита на град Бремен.“

Стоянка Иванова: „ Родена съм на 11.02.1954 година в Стара Загора. По образование съм инженер-технолог. Работя като проектант на свободна практика. Инженер на 2010 година съм, в част Технологична. Като общински съветник ще работя за изработването на ясни, точни и достъпни правила и условия за обществените поръчки и търгове на общината.“

Владимир Огнянов: „ Роден съм в Пловдив, но живея от 1975 година в Стара Загора. Ръководител съм на Българския Демократически Форум, който е приемник на Съюза на българските национални легионери – организацията, която първа се опълчва на Ньойския договор. Моят девиз е: „ За България и за Стара Загора!“

Надка Иванова: „ Родена съм през 1958 година. Завършила съм средно-специално образование, машинен техник съм. Имам собствен бизнес, строителна фирма. Като общински съветник ще работя за младите хора – Стара Загора да стане привлекателен град и нашите млади хора да не са принудени да напускат града в търсене на работа и по-добро образование.“

Ваньо Атанасов: „ Роден съм на 28.06.1962 година в Стара Загора. Завършил съм средно-специално образование по Контролно-измервателни прибори и автоматизация. Работя в ДЗУ АД. Като общински съветник ще работя за озеленяването на града и за по-добър автобусен транспорт.“

Стоян Стоянов: „Роден съм 1940 година в Старозагорско. Завършил съм средно-специално образование по електротехника в Димитровград. Карикатурист съм по призвание. Моят девиз е: Бъди взискателен към себе си, както към другите.“

Иван Иванов: „Роден съм на 15.10.1950. По професия съм фермер. Ще работя за оправянето на пътя между Горно Ботево и Преславен, както и за узаконяването на пенсионерския клуб в с. Преславен.“

Жорес Георгиев: „Роден съм в Стара Загора. Завършил съм история в СУ „Климент Охридски“. Работил съм като учител в с. Трояново, в музея в град Нова Загора и в тютюневия комбинат Слънце в Стара Загора. Ще работя за подобряването на материалната база в училищата.“

Николай Колев: „Роден съм на 26.01.1961 в Стара Загора. Завършил съм гимназията „Иван Вазов“ и горския техникум в Батак. По Професия съм горски надзирател. Ще работя за подобряването на условията на живот в с. Кирилово.„

Мима Ройдева: „ Родена съм на 16.09.1990 година в Стара Загора. Студентка съм по педагогика в Тракийския университет, град Стар Загора. Като общински съветник ще работя за включването на младите хора в местната власт.“

Виктор Цветанов: „ Роден съм на 18.03.1981 година. По образование съм машинен инженер. Работя в ДЗУ АД. Като общински съветник ще работя за разкритието на повече работни места и за привличането на инвестиции в общината.“

Тянка Тенева-Атанасова: „ Родена съм 26.12.1956 година. По образование съм инженер. Ще работя за това с. Дълбоки да стане по-добро място за живеене.“

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...