НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Централното ръководство на Български демократически форум (БДФ)

 свиква

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
на 12 април 2014 г. (събота) от 10:30 ч.
в гр. София, бул. “Цар Борис III” N 41, Дом на културата „Красно село”, Зала № 1; 

при следния Дневен ред:

1. Актуална политическа обстановка и избори за Европейски парламент`2014 г.
2. Разни

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...

Вашият коментар