Централното ръководство свиква НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на БДФ

на 24 февруари 2013 г. (неделя) от 11:00 ч. в гр. София, бул. “Цар Борис III” N 41, Дом на културата „Красно село”, Зала № 1; , при следния

Дневен ред:

      1. Актуална политическа обстановка и коалиционна политика на БДФ
      2. Решения за коалиционни споразумения на БДФ
      3. Разни

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...

Вашият коментар