ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

В съответствие с изискванията на българското законодателство, БДФ създава Публичен регистър, в който ще се публикуват данни по член 29 от Закона за политическите партии.

Регистрация

Регистрация на БДФ
Решение за вписване на промени в регистрацията на БДФ в резултат на Х Конгрес
Решение на СГС от 1.07.2015 за вписване на промени

Финанси

Избори

Избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Местни избори – 25 октомври 2015 г.
Референдум 2015: Приложение №2 към Решение на ЦИК №2339-НР от 25.09.2015 г.
Референдум 2015: Договор за информационно-разяснителна кампания

Избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Отчет за предизборна кампания през 2011 г.

Други

Извадки от релевантните нормативни актове