четвъртък , 13 май 2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

В съответствие с изискванията на българското законодателство, БДФ създава Публичен регистър, в който ще се публикуват данни по член 29 от Закона за политическите партии.

Регистрация

Регистрация на БДФ
Решение за вписване на промени в регистрацията на БДФ в резултат на Х Конгрес
Решение на СГС от 1.07.2015 за вписване на промени

Финанси

Годишен Финансов Отчет за 2010 г.
Списък на получените дарения от физически лица за 2010 г.
Годишен Финансов Отчет за 2011 г.
Годишен Финансов Отчет за 2012 г.
Годишен Финансов Отчет за 2013 г.
Годишен Финансов Отчет за 2014 г.
Годишен Финансов Отчет за 2015 г.
Списък на получените дарения от физически лица за 2015 г.
Годишен Финансов Отчет за 2016 г. 
Годишен Финансов Отчет за 2017 г.
Годишен Финансов Отчет за 2018 г.

Избори

Отчет за предизборна кампания през 2011 г.
Избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.
Избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Местни избори – 25 октомври 2015 г.
Референдум 2015: Приложение №2 към Решение на ЦИК №2339-НР от 25.09.2015 г.
Референдум 2015: Договор за информационно-разяснителна кампания

Други

Извадки от релевантните нормативни актове