четвъртък , 30 май 2024

МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Българският младежки демократически форум (БМДФ) е общност от млади хора, обединени от идеала за демократична, национално мощна и социално справедлива България.

БМДФ е младежката организация на Българския демократически форум и работи за осъществяване на целите и задачите му, като подготвя младите хора за активно участие в управлението на държавата и общините.

БМДФ изгражда структурите си и осъществява дейността си съгласно свой устав и програма. Членството в БМДФ се осъществява независимо от членство в БДФ.

За контакти:

email: YouthBDF@bdforum.bg

телефон: 0893492426