четвъртък , 30 май 2024

ПРИЗИВ

на Български Демократичен Форум


Граждани и Гражданки на България!

Пътят на България като съдбовна нужда извика на политическата сцена Българския Демократичен Форум, като воля на нацията и жертва на отделната личност.

Жребият е хвърлен!!! Ние ви призоваваме на будна стража, защото няма по-тежко възмездие от безразличието и чувството за безродие. Всички чухме и чуваме декларации от отговорни места, от формални и неформални сдружения, колективни и лични грижи за социалния, икономическия, културния и нравствен погром на отечеството. Констатациите са жестоки, но предложените изходи – анемични. Рефлексът като мислене не е бил и няма да бъде мъдрост – нито под маскираната формула за преустройство може да се скрие желанието за спасяване системата на управление.

Демокрацията е форма – спасението е в Свободата.

Не преустройството (познат сценарий), а радикална реформа е нужна. Трябва да се повика народния дух към историческо уплътняване. Защото само реформата може да ни освободи от страха на насилието, от рецидив със сила да се взема власт и с насилие да се защитава. Насилието не е придобито качество, а ограничена идеологическа и класова даденост. Ние сме за надкласовост, надсъсловен и многопартиен ред. Българският народ трябва да се освободи от класовия кошмар и идеологическия фанатизъм с една открита декларация на отказ от страна на БКП, каквото направиха вече европейските компартии! Не може да има правова държава с привилегировани идеологически позиции!

Ние сме против националния нихилизъм, но и против фаталното обвързване и самоокурожаваща се смелост – към историята, към нацията и към морални ценности. Ние сме за лична доброта, социална търпимост и международно сътрудничество. Ако днес не съзрем грядущето, ще останем да живеем в нерадостно убийствено настояще. Освобождаването на народната воля от укротителната ризница на банкрутиралата социалистическа система е наложително не само да станем привлекателни за Европа и правова държава за себе си, а да освободим от дуализъм душата на народа.

Затова сме за нова Конституция! Разделяне на властите; осигурена и от Закона защитена частна собственост, наравно с другите форми на собственост; за всякакъв род и вид свободи – които охраняват личното достойнство, социалния стабилитет и народната гордост – не защото трябва да се поевропейчваме, както всички декларират (модерна еуфория), а за да не изпаднем в подчинение към културата на континента и световната история – имат живи свидетели в лицето на тези, които на нашия език четат и се молят и онези, които разгръщат български апокрифи. Да не бъде смущавано сърцето в интимния избор на вяра и служение; да няма вероизповеден антагонизъм, никоя църква да няма право на анатема върху миряните си, а идеологиите да не обявяват противниците си за врагове! Затова българското знаме, герб и химн трябва да се очистят от чужди прибавки. Ако стореното с тези светини не е историческо престъпление, то поне е пораженство към българската кауза и небезобидна гавра.

Трудът, който е бил кръвоносната система на нашия народ, трябва да бъде освободен от страха на трудовото насилие, защитен от независими профсъюзи и съвременно трудово-правно законодателство!

Всяко получено благо да е честно заслужено и социално справедливо. Ние сме против всякакви привилегии и лични унижения.

Ние не приемаме настоящата тоталитарно централизирана и планова икономическа политика, която сега ни храни с плода на бедността и категорично отхвърляме, че може да се отдели от социалната проблема. В нашата платформа ще се запознаете по-цялостно с икономическата ни програма.

Ние сме за Чисто Небе и Чиста Земя!

Ние сме за сигурен мир на Балканите, без кокетиране и непредвиден риск.

Дължим добра воля и респект към всеки, който като пази своя суверенитет, не обезличава нашия.

Признаваме всеки международен договор, който не ни поставя в политическа, икономическа и културна зависимост.

Ние сме против всеки контракт, който по идеологически съображения субсидира безвъзмездно друга държава, чужда партия и класа.

Ние се респектираме от идеята за Общоевропейски дом и ще сътрудничим за неговото изграждане на равноправни начала и взаимна добра воля. Не бива чувството за благодарност към един или друг народ, една или друга държава да премине в пристрастна вярност, която назовава останалите граждани врагове. Народ, когото делят на верни и врагове, се дистанцира от закона и живее с отмъщение.

Ние ви призоваваме към национално самочувствие, гражданска отговорност и историческа реалност.

Нашият национален въпрос, в този образ, в който го виждаме, не е грешка на една личност, а на една система, която изобщо нямаше национално присъствие в душата на народа.

Тъжно е, когато един народ тръгне по улици и загуби пътя. Тъжно е, когато посредствеността го учи на добродетели и зрелището го мами към не непредсказуеми последици!

Ние желаем на всеки българин достойна за личността му свобода – само свободата ни прави честни и сговорчиви хора.

Три сили са зидали нацията в нейния хилядолетен път: кръвта, която е душата на народа, благословената земя – която е хлябът на народа и зримото бъдеще – което е водеща звезда в родното ни небе.

Ние здрависваме всяка ръка, която иска с нас да зида родния ни дом. Ние приемаме всяка воля, която влива силите си за национален просперитет. На националния ни светилник още светят съвестите на десятки поколения. Земята ни диша пламък, огнищата ни са погаснали, дните на величие не са свършили, нито сърцата за молитва умряли.

Българи, станете на крак!

Подкрепете ни, за да имате вяра в доброто, сигурност в живота и път в историята!

Пазете светостта на Отечеството, което нашият поет Пенчо Славейков нарече единство с Бога – “Бог и България – единство в двойна плът!”

Това единство е не само лична съдба, но и всемирна отговорност!

София, 1990 г.