февруари 2011

No Picture

Български Демократически Форум – Варна с ново ръководство

На 30 януари 2011 г. в град Варна се състоя отчетно-изборно събрание на Български демократически форум (БДФ) – Варна. На него бяха поканени председателят на БДФ – Жаклин Толева, зам. председателят Лилия Вълкова и членът на ЦР на БДФ – Петър Николов.