март 2014

Брой 2/2014

Пред паметника на Апостола на свободата се вглеждаме в себе си. Като личности, като нация, като държава.
Тъжно е това, което виждаме… Демокрацията ни не е свобода! (Особено медийна.) Защото промяната се роди като подмяна.


No Picture

Кристиaна Маринова: „България има нужда от отговорни държавници с визия за бъдещето ѝ!“

  Като млад човек как оценявате ситуацията в България и как виждате своето бъдеще в нея? България за мен е като изоставена къща. От нея лъха чувство на запустялост, безстопанственост и безотговорност. Стопаните ѝ са…


Костадин Узунов

Костадин Узунов: За промяната и подмяната

Получи се парадоксалната ситуация да се протестира от името на „всички“ срещу сегашното политическо статукво, и в същото време да не застава никой с лицето си като реална алтернатива. Това обезличаване е и причината за реалното обезлюдяване на протестите.


Васил Златаров

Ретроспективен поглед към Сан Стефано и Берлин – 1878

Винаги, когато отправям поглед към своя вътрешен мир, все повече се убеждавам, че ако бях съвременник на Възраждането, мястото ми неминуемо би било в редиците на нашите националреволюционери. С течението на годините обаче разбирам, че от гледна точка на целокупна България по-прави са били дейците на църковната борба и нашите просветители.