септември 2014

Брой 5/2014

Уважаеми членове и симпатизанти на БДФ, патриоти, българи!
Дойде време отново да развеем знамето на България! Изтощена от 45-годишната страшна болест и последвалите вече 25 години реминисценции под формата на олигархия и мафия, Родината чака нашата дан!