февруари 2015

Реч на Михаил Саакашвили пред Генералната Ассамблея на ООН

Европейският съюз е най-големият политически успех на последните десетилетия. Той се основава на три стълба, а именно три отричания: отричане на екстремисткия национализъм, който доведе Европа до самоубийството на Втората световна война и ужасите на нацизма; отричане на комунизма, който заплашваше да се разпространи по целия континент; и в крайна сметка – отричане на колониализма и империализма.


И наистина кои лица разстреляхме? Но само това ли?

Престъпленията на комунистическия режим в България, започнали преди 70 години с нечуван терор, с масови убийства без съд и присъда или в резултат на присъдите на един сталинистки показен процес, цинично наречен „народен съд“, все още нито са осмислени, нито са осъдени морално.


Брой 1-2/2015

На свое заседание от 08.11.2014 г. Националният съвет на БДФ реши: На основание чл. 26. от ЗЮЛНЦ и чл. 33., ал.1. от Устава на партията свиква XІ РЕДОВЕН КОНГРЕС на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ на 04.04.2015 г., събота, от 10.00 ч., в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 41, Дом на културата „Красно село“, Зала № 2; при квота: 1 /един/ делегиран член се избира на 20 /двадесет/ редовни членове на партията.