септември 2015

ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И ДОБРУДЖАНКИЯТ ВЪПРОС

Мария-Деница Георгиева Мария-Деница Георгиева е завършила специалност „Международни отношения и европейски проучвания“ в университет „Овидиус“, град Констанца, Румъния. В момента следва магистратура в Русенския университет. На читателите на в. „Прелом“ представяме без съкращения нейния поканен доклад във…