Витоша Cash & Carry

Набързо предложените поправки в Закона за горите създават впечатление за открит лобизъм в полза на частни корпоративни интереси и са в ущърб на обществото ни!

Даниел Панчев

В самия край на изминалата година Министерският съвет на свое редовно заседание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (ЗГ). Видимото бързане създаде трайно впечатление, че промените се правят в полза на определени корпоративни интереси. На два пъти върховният орган на изпълнителната власт погази законите на страната. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове „Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта”. Т.е. законодателят е предвидил минимум 14-дневен срок за консултация със заинтересованите страни. Този срок не е спазен! Промените са публикувани за обществени консултации на сайта на Правителството на 21 декември, с изричното пояснение, че до 30 декември тече срокът за мнения, становища и обсъждания от обществени организации, специалисти и граждани.

Най-неочаквано обаче и този срок не е спазен и на 28 декември 2011 г. промените са приети единодушно от кабинета!

Забележете, само за 6 дни, от които 3 са коледни празници. Какъв пример ни дава МС? Ако той не спазва законите на Република България, защо ние, гражданите и данъкоплатците, да ги спазваме?

Липсва всякаква прозрачност около подготвените промени. Начинът, по който са предложени и одобрени поправките в Закона за горите, издават гузност и опит те да се скрият от обществото. Тези действия на правителството много напомнят действията на Тройната коалиция и опитите още тогава да бъдат прокарани лобистки текстове в ЗГ, които да обслужат определени лица и свързани фирми. Тогава промените бяха спрени благодарение на острата обществена реакция.

Какво предвиждат промените в ЗГ?

С допълнената т. 5 (стъпки на съществуващи лифтове и влекове, които са обявени за търпими строежи по реда на Закона за устройство на територията – ЗУТ) към чл. 54 се открива възможността за строителство на ски писти и лифтове в българските гори, като – забележете!– това да става без промяна на предназначението на земята. Тоест тези земи ще се водят гори „на хартия”, но там реално ще има писти и лифтове.

Така на практика държавата доброволно се съгласява да загуби десетки милиони от неплатени такси за изключване на земята от горския фонд. Което в условия на тежка икономическа криза няма логично обяснение, освен „обслужването” на крупни играчи, на които тези суми ще бъдат спестени. Впрочем българската държава за пореден път ще извади и ще дотира с няколко милиона провеждането на състезания за Световната купа в Банско, подпомагайки финансово същите тези „играчи”– нещо, което се случва само в България, защото по света ски курортите финансират сами стартовете от Световните купи.

В допълнението на чл. 69 не е посочен за какъв срок ще се учредява правото на ползване, т.е. отваря се врата за учредяването на безсрочни вещ(ч)ни права за публична държавна собственост.

Друга промяна, определяна от мнозина като лобистка, е премахването на изискването за наличие на специално удостоверение за износ на необработена дървесина. С това отпада и доказването на законността по отношение на добива на суровината. По този начин се поощрява незаконния дърводобив и се улеснява износът на нелегална дървесина.

В преходните и заключителните разпоредби не е подминат и Законът за лова, в който се допълва чл. 54, ал. 1, с което „в зависимост от биологичното разнообразие на дивеча…. министърът на земеделието и храните…. със заповед може да променя сроковете за ловуване…”, т.е. да се удължава ловния сезон. Досега сроковете за лов на различните видове се определят в приложение към закона.

Кой печели от промените?

Предложените промени облагодетелстват „Витоша ски” АД, но така също и всички инвеститори в ски курорти в горските територии на Стара планина, Рила, Родопите и Пирин. Съвместно разследване на онлайн сайтовете „Е-вестник” и „Бивол” („Кой владее зимните курорти и кой печели от поправките в Закона за горите?” от 5 януари 2012 г.) изкарва наяве истинските феодали на зимните ни курорти, които ще бъдат облагодетелствани от подготвените промени.

„Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, чрез своята Първа инвестиционна банка и чрез свързани с нея офшорни дружества, владеят ски курортите на Витоша и Банско. В офшорните дружества не се знае още кой е собственик.

Остатъци от Мултигруп на Илия Павлов чрез фирма, регистрирана във Вадуц, Лихтенщайн (зона, подобна на офшорна), и косвено същата Първа инвестиционна банка владеят Боровец.

Цветелина Бориславова владее Пампорово. Но „Пампорово” АД има големи кредити от Инвестбанк на Петя Славова и Корпоративна търговска банка на Цветан Василев.

Христо Ковачки владее съоръженията на връх Мальовица.

„Главболгарстрой” стои зад проекта за ски курорт под връх Ком в Стара планина.”

На практика тези „играчи” се съюзяват помежду си, за да монополизират планините, като от години водят битка с всеки, който се опитва да им попречи– природозащитници, частни ски учители и др. И години наред правителства от различни партии се опитват да прокарат закони в тяхна подкрепа, обосновавайки ги като „помощ за ски туризма в България”, пренебрегвайки очевидните проблеми, които монополът може да създаде за туристите, както и за дребния и среден бизнес в планините. Така докато страните, от които черпим „светъл” пример като Австрия и Швейцария, отдавна са се справили с проблема монопол на ски курортите, у нас тепърва ще търпим последиците от него.

Непазарно високи цени на ски картите

Също според „Е-вестник” и „Бивол” цените на ски картите по нашите зимни курорти са монополно, рекетьорски високи за българските условия, по-високи дори от някои западноевропейски зимни курорти. Боровец – 55 лв. за възрастен, 33 лв. за деца. Банско – 55 лв. за възрастни, 50–36 лв. за деца, ученици, студенти. Пампорово – 50 лв. възрастни, 30 лв. за деца. Цените за 6 дни за трите курорта са съответно 286, 311 и 264 лв. за възрастни.

Ненадейно спиране на всички лифтове на Витоша

„Витоша ски” изненада цял свят, като на практика затвори Витоша за посещения – нещо, което нямаше да се случи, ако не притежаваха всички лифтове. Опит за унищожаване на частните ски училища – довел до редица дела и жалби срещу „Витоша ски” заради невъзможно високи и нерегламентирани цени на картите за ски учители, наложени отново на принципа на монопола.

Загубите за държавния бюджет

Изчисления, направени от ПП „Зелените” показват, че скандалното премахване на процедурата за промяна на предназначението на горите ще спести на инвеститорите над 50 млн. лева за застрояването на не по-малко от 10 000 дка гори със ски писти и лифтове. В условията на икономическа криза това са много пари, които могат да отидат за образование, здравеопазване, инфраструктура, но ще бъдат спестени на няколко офшорни компании и свързаните с тях лица. Освен всичко останало това представлява схема за нерегламентирана държавна помощ, която е недопустима в Европейския съюз и може да доведе до нова наказателна процедура срещу България.

„В горите на хартия птици не пеят”, гласеше един от плакатите, издигнат по време на масовия протест в София наскоро. След като българската олигархия застрои Черноморието, идва ред и на планините. От всички нас зависи дали ще позволим да се случи същото и с природните ни паркове. Началото е дадено с Витоша…

About the Author

avatar
Асен Величков
Роден на 28.06.1980 г. Завършва Софийския университет „Св. Кл. Охридски” с бакалавърска степен по „Културология” и магистърска степен по „Международни отношения”. Специалист в областта на политическите анализи. Разработвал е и управлявал европейски проекти в областта на културата.

Бъдете първият коментирал "Витоша Cash & Carry"

Оставете коментар

Email адресът ви няма да се публикува.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.