Димитър Кокаланов: Нужна е безкомпромисност при защитата на националния интерес

Димитър Кокаланов е роден през 1968 г. във Велико Търново. Завършил е средното си образование в СПТУ Е „А.С. Попов“ и висше във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Магистър е по филисофия, в момента е редовен докторант по Антична философия. Той е девети в листата на коалиция „Реформаторски блок – Глас народен“ във Велико Търново.

Г-н Кокаланов, Вие представлявате ПП Български демократически форум ( БДФ) във Велико Търново и сте в лисата на коалиция Реформаторски блок – Глас Народен. Защо решихте да се занимавате с политика?

И преди съм бил канен да се включа по някакъв начин в политиката, но съм отказвал. Сега приех поканата за участие, заради подкрепата, която е необходимо да бъде оказана в момента на демократически настроените сили. Животът на моето поколение премина в преход от тоталитарно към демократично устроено общество и не бива ценностите, които обуславяха и мотивираха действията на свободомислещите хора, да бъдат поставяни под въпрос. И като безпартиен, винаги съм подкрепял десните сили и Европейската ориентация на България.

Като говорите за Европейска ориентация, сигурен ли сте че това е правилната ориентация? Все повече гласове казват друго.

Европейската ориентация на България е направена още от кхан Аспарух, потвърдена е от княз Борис I Покръстител и е отстоявана в Третото българско царство. Тук не мисля, че има място за дебат, т.е. за алтернатива. Моето твърдо убеждение е, че сигурността на България е свързана със сигурността на Европа. Българинът е европеец, ние сме свързани с тракийската култура, която е част от европейската култура.

БДФ наскоро се присъедини към РБ, какъв е приносът ѝ в коалицията?

В основата на БДФ е заложено нещо, което липсва другаде. Това е ясното съзнание за безкомпромисност при защитата на националния интерес. Безкомпромисност! Нещо, което мисля, много липсва на българските политици.

България е малка държава – възможно ли е, според Вас, политическия ни елит да защити добре националния ни интерес?

Има много примери в историята, които показват как малките държави извличат големи ползи за своите народи, чрез умна политика и добра дипломация. В българската история има също достатъчно такива примери. Ясно е, че това е дело на личности, свързани с каузата на националния ни път. Личности, които имат и отстояват идеи за развитието на нацията и държавата. Във всяко общество трябва да има група хора по-тясно свързани с това, което се е нарича съдба и път на общността, на народа и държавата. Тази група хора обикновено е елитът, който носи отговорността за обществото. Това не означава, че другите могат да са безотговорни. Но елитът трябва да бъде дълбоко свързан с онова, което наричаме национално себесъзнание, с националния ни дух и неговата култура, за да може да отстоява интересите на обществото. За съжаление това, което наблюдаваме в политиката днес, е, че се води битка за защита повече на чужди интереси… Това мисля, че е най-важният проблем в политическият живот на България в момента.

Не е ли малко пресилено да се мисли, че можем да бъдем по-независими, отколкото сме.

Добър пример в това отношение е личността и делото на цар Борис III. В една свръхсложна международна обстановка той успява да извлече максималното за българите, с явно, много веща дипломация. Защото връща на България загубените територии, не изпраща български войници на Източния фронт, спасява евреите. Това е пример, че е възможно не само да противостоиш на силните на деня, но и да извличаш полза от тях. А при цар Борис III България постига и най-високия икономически и жизнен стандарт на Балканите. Значи може! Въпросът е тези, които могат да правят подобни политики, да имат и позиции в държавата.

Има ли днес личности, които могат да защитят по подобен начин интересите ни?

Ние знаем че няколко пъти в своята история българите губят представителите на своя елит. Последните две десетилетия онагледиха недостига на водещи личности с ясно изразено съзнание за национално достойнство. Но българите са възкръсвали неведнъж в историята си и вероятно отново ще намерят себе си. Това обаче е процес и изисква време, защото всяко време си отглежда своите личности. Въпросът е достойните и можещите да поемат отговорността. Затова и приех да дам своята подкрепа. Мисля че в коалиция „Реформаторски блок – Глас народен“ има подобен ресурс.

Бъдете първият коментирал "Димитър Кокаланов: Нужна е безкомпромисност при защитата на националния интерес"

Оставете коментар

Email адресът ви няма да се публикува.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.