Ваклуш Толев

Пенчо Славейков

ПЕНЧО СЛАВЕИКОВ – ПРОЗРЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНИЙ

Ваклуш Толев За Пенчо Славейков – един от безсмъртните българи в идеята на Ваклуш Толев за „Ден и Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи“ .  Един българин, пред когото винаги съм с поклон, това е…


Васил Левски

Васил Левски – икона на българската свобода

Ваклуш Толев е известен български мислител, богослов и общественик, с проницателни тълкувания в областта на религиознанието, философията, историята, социологията. Негови книги са трилогията „История и теория на мировите религиозни учения“, двутомникът „Духовните дарове на България“,…


Ваклуш Толев

На 27.11.2013 г. към редиците на небесните легионери се присъедини един от идеолозите и основателите на Българския демократически форум. Роден е на 7 януари 1923 г. в с. Поповица, Пловдивска област. Завършва Школата за запасни офицери. Учи право в Юридическия факултет на Софийския университет. Междувременно участва във войната.


No Picture

85 години от рождението на Васил Узунов

Примери за достойно извървяна лична Голгота, на изнесен социален кръст, на жертвеност до смърт и възкресение. Примери като този, който ни остави Васил Петков Узунов – един от най-големите мъченици на България. Арестуван като ученик, той престоява двадесет и осем години в затворите и лагерите на комунистическа България. Десет от тях – без присъда – заради това, че е отстоявал човешки права!


No Picture

Ваклуш Толев завеща на бъдещия човек: „Защитете Душата!”

Хартата за защита правата на човека е открадната радост от съвестта на човечеството – израз срещу една жестокост, несравнима в историята преди това, и един безбрежен копнеж в човешката душа за мир, просперитет и свобода.


No Picture

Огнян Минчев: „Духовните дарове” е едно откровение за България

„Когато четеш тази книга, първоначално изпадаш в естествено неверие и се питаш дали става дума за същата България, която виждаш всеки ден. Дали това не е сън, илюзия? После си казваш, че не е възможно да е илюзия. Дали тогава всичко не е станало толкова песимистично, че имаме нужда от духовен водач, който да ни вдъхне увереност, да ни каже, че можем? Накрая разбираш, че това наистина е една друга България. Че тази книга е едно откровение за България такава, каквато ние не познаваме и каквато ние не подозираме…”


No Picture

ВАКЛУШ ТОЛЕВ: В душата на българина има наличен, но недостатъчно приложен оптимизъм

Какво искам да внеса – идея за бъдеще! Още в Обръщението по повод Деня на 13-те безсмъртни българи съм казал: „Ние искаме гладният за хляб и бедният за идеи да се срещнат в Дом-светилището!”. Идеята за бъдещето не може да бъде само социална. Тя трябва да бъде творческа, да прави историзъм, както всеки от тези тринадесет.