Народен съд

И наистина кои лица разстреляхме? Но само това ли?

Престъпленията на комунистическия режим в България, започнали преди 70 години с нечуван терор, с масови убийства без съд и присъда или в резултат на присъдите на един сталинистки показен процес, цинично наречен „народен съд“, все още нито са осмислени, нито са осъдени морално.