Протестна мрежа

Костадин Узунов

Костадин Узунов: За промяната и подмяната

Получи се парадоксалната ситуация да се протестира от името на „всички“ срещу сегашното политическо статукво, и в същото време да не застава никой с лицето си като реална алтернатива. Това обезличаване е и причината за реалното обезлюдяване на протестите.