пътеводител

No Picture

Охрид, охрид – убав мил

Ако случайно се съмняваш, уважаеми читателю, че през 63 странички на едно малко по формат книжле можеш да погледнеш битието на милата ни Родина – битие хилядолетно, преславно и страдно – ако също така, уважаеми читателю, смяташ, че достойните българи, особено младите, напоследък са понамалели и даже изчезнали, то съветваме те, уважаеми читателю, да преосмислиш своите терзания и да не прибързваш с песимистичните си заключения. Има! Има такива прецеденти като този, на чието представяне редакцията на в. „Прелом“ бяхме любезно поканени.