четвъртък , 30 май 2024

Архиви на етикет: конгрес

XІ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 08.11.2014 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На основание чл. 26. от ЗЮЛНЦ и чл. 33., ал.1. от Устава на партията свиква XІ РЕДОВЕН КОНГРЕС на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ на 4.04.2015 г., събота, от 10.00 ч., в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 41, Дом на културата „Красно село“, Зала № ...

Вижте още »

X редовен конгрес на ПП Български демократически форум

На свое заседание от 06.10.2012 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал.1 от Устава на партията свиква X редовен конгрес на П.П. Български демократически форум на 01.12.2012 г. в 10.00 ч. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ N41, Дом на културата „Красно село”, Зала № 1; при квота: ...

Вижте още »