четвъртък , 30 май 2024

С ВНИМАНИЕ

Политиците и експертите на БДФ сме готови да ви изслушаме, разговаряме и обсъждаме с вас всяка градивна за България идея. Пишете ни на адрес гр. София, ул. Неофит Рилски, № 2, ет. 4,  ап. 10, e-mail bdf@bdforum.bg или ни се обадете на телефон 0878 499 259.

Страниците на нашия вестник “Прелом” са на разположение да публикуват вашите писма, мнения и препоръки.