четвъртък , 30 май 2024

ПОЗИЦИЯ

Човекът: Не просто индивид, а личност. Именно човешкото достойнство, свобода и развитие са фокусът на политическата ни дейност.

Държавата и обществото: В демократичното общество държавата е основен фактор при осигуряването на индивидуалната свобода и сигурност на всяко човешко същество в хармония с останалите. Ние сме за развитие, ефективност и укрепване на държавните институции и формиране на устойчиво гражданско общество.

Държавата и икономиката: Ние сме за силна държава в публичния сектор – правосъдие, образование, здравеопазване, сигурност, екология, социално подпомагане, държавна администрация. Необходими са силни държавни институции, гарантиращи бързи и качествени публични услуги. В същото време не приемаме засилването на държавното участие в икономиката. Държавата е длъжна: първо да създава правилата – законови норми за пазарни механизми и регулации, осигуряващи равнопоставеност и конкуренция на стопанските субекти и второ – да контролира тяхното спазване. Всяка друга намеса на държавата в икономиката само пречи на бизнес средата и влошава инвестиционният климат.

Образованието и науката: Знанието е най-големият капитал на една нация, следователно образованието и науката са основен приоритет в политическите ни виждания. Невежеството е предпоставка за липса на гражданско самосъзнание и е основната пречка за формиране на демократично общество. Развиването на образователния и научен потенциал на нацията е основа за изпреварващо, а не догонващо икономическо развитие.

Културата: Културата е отражение на духовния потенциал на една нация. Чрез създаването на стратегия за българската култура ние се стремим към връщане на националното самочувствие на българина.

Социалната политика: БДФ се стреми към утвърждаване на социална справедливост, без която не може да се гарантират човешката свобода и достойнство. Социалната справедливост не трябва да възпрепятства предприемчивостта и да възпира икономическия стремеж на индивида, но трябва да гарантира възможност за достойно съществуване и на социално слабите.

Външната политика: Достойно място на картата на международните отношения и в частност в Европа, в чието обединение виждаме осъществен националния идеал на дедите ни. Днес е необходима адекватна и реална държавна политика спрямо българските малцинства зад граница.

Ние сме против всички попълзновения на великоимперски интереси, които са в ущърб на българския суверенитет.

Патриотизмът: БДФ е партия, която определя патриотизма като усещане за принадлежност към Отечеството. Патриотизмът е социология на единство между народ, земя, държава и власт. Той е съзнание за общност с история, разнообразие и богатство на културни ценности. Патриотизмът е измерение за нещо по-голямо, за което се жертва личен интерес. Той е националният потенциал, който прави просперитет. Истинският патриотизъм утвърждава, а не разрушава. Той не посяга на чуждия живот, нито на чуждия олтар, а свещенодейства пред олтара на Отечеството. Мъдростта, натрупана от повече от 1300 години държавност, е огромният духовен капитал, който е част от душевността на българина. Ние сме убедени, че вътрешният компас на народа ни ще му даде ориентир, за да разграничи днес патриотарството от патриотизма.

Миналото: Всяка идеология, приложена в крайности, създава предпоставка за конфликти и агресия. БДФ е за преценка, изобличение и осъждане на всички изстъпления спрямо човека, мотивирани от идеологии. 28 години след промяната, българското общество е заложник на ненаправената докрай отговорна преценка на миналото, на комунизма като идеология и като режим на управление.

В изстъпленията си идеологията на комунизма наричаше инакомислещия „класов враг, враг на народа”, посегна на собствеността, порази душевността и проповядваше, че на власт се идва с революция, което означава кръв и терор. В изстъпленията си този режим посегна на един от институтите на държавността – българската армия, унищожи голяма част от генералитета и офицерството, посегна на интелигенцията, църквата, на собствеността, на земеделеца и пр.  и доведе страната ни до икономическа катастрофа. Затова днес трябва не само да помним, но и в единодействие с демократичните сили в България да не допуснем реставрация на миналото.