СТРУКТУРА

БДФ има следните органи:

  1. Конгрес;
  2. Национален съвет;
  3. Централно ръководство
  4. Централна контролно-ревизионна комисия
  5. Общо събрание на общинската организация;
  6. Общински ръководства;
  7. Контролни комисии;
  8. Секционни ръководства.

БДФ създава своите местни структури на териториален принцип и по местоживеене както следва:

  1. първични общински организации – секции или клубове;
  2. общински организации.