четвъртък , 30 май 2024

Централно ръководство на БДФ

Председател

Жаклин Толева
1. Жаклин Толева – Родена на 15.10.1969 г. Завършва Френска езикова гимназия в София и Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” – магистър по „Право” и „Дипломация” (1993 г.) и магистър по Теология (1997 г.) . Специализира „Публична администрация и европейска интеграция”, както и „Политически умения”. От 1997 г. до 2009 г. работи като съветник в Народно събрание на Република България. Владее испански, френски, английски и руски език. Членува в БДФ от 1990 г. Учредител и първи председател на Българския младежки демократически форум.

Зам. председател

Лилия Вълкова
2. Лилия Вълкова – Родена на 26.08.1972 г. През 1996 г. завършва Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Понастоящем работи в Българска академия на науките в областта статистическата физика и моделирането на обществените и социално-икономическите процеси. Владее английски и руски език. Членува в БДФ от 1994 г.

Организационен секретар

Vitali Hambardjiev 
3. Витали Хамбарджиев – Роден на 09.06.1961 г. в гр. Ловеч. Завършва „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 1986 г. и специализира във Варшава, Полша. От 1990 г. до 1992 г. работи като търговски представител на различни фирми, акредитирани към Полското посолство в България. В периода 1992 г. – 1994 г. е следовател към Националната следствена служба – София и Прокурор в Ловеч и в София. От 1994 г. работи като адвокат към Софийската адвокатска колегия, с прекъсване за периода 1997 г. – 2001 г., когато е ръководител на Службата по търговско икономическите въпроси и Първи секретар към Посолството на Р България в ЮАР. Владее английски, полски и руски език. Членува в БДФ от 1994 г. 

 

Членове:

 

 
4. Вичо Маждраков

 

Иво Касабов
5. Иво Касабов – Роден на 02.02.1977 г. Завършва гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан” в Стара Загора, профил немски език и бакалавърска степен в УНСС, София. Висшето си икономическо образование придобива в Нюрнберг, Германия, с магистърски степени в специалностите „Опазване и управление на околната среда” и „Счетоводство и контрол”. Има практика в Комисията по околна среда, публично здраве и безопасни храни в Европейския парламент. От 2006 г. е в България и работи в международни компании в сферата на Финансите. Владее немски и английски език.

 

Петър Николов
6. Петър Николов – Роден на 01.03.1971 г. Завършва Националната природоматематическа гимназия и Техническия университет в София с магистърска степен в специалността „Изчислителна техника”. (1994 г.) Работил е в частния сектор, понастоящем е IT мениджър в представителството на голяма чуждестранна фирма в България. Владее английски и руски език. Учредител е на Българския младежки демократически форум през 1991 г. Понастоящем е председател на общинската организация на БДФ, р-н Витоша, София.

 

Петър Васев 
7. Петър Васев – Роден на 21.02.1960 г. Завършва специалност „Публична администрация” в Югозападния университет „Неофит Рилски”. Работи в банковия сектор, а по-късно като финансов ревизор в Агенцията за държавни вземания. Дългогодишен синдикален деятел.

 

Temenuga
8. Теменужка Петрова – Родена на 16.08.1973 г. Завършва „Икономически университет” гр. Варна, специалности „Икономическа информатика” и „Стопанско управление”. Стажант на Европейския парламент към групата на ЕНП през 2001 г. Владее английски и руски език. Членува в БДФ от 1993 г. Работи в неправителствения сектор, занимава се с разработване и управление на проекти по различни програми за финансиране.

 

ТОДОР БОЗЕВ 
9. Тодор Бозев – Роден на 04.09.1964 г. в гр. Пловдив. Магистър по „Българска филология” на ПУ „П. Хилендарски”. В периода 1991 г. – 1995 г. работи като завеждащ отдел „Култура” в Община „Родопи” – Пловдив. От 1996 до 2000 г. е директор по сигулността в гр. Стамболийски. От 2001 г. има собствен бизнес. Член на БДФ от 1991 г. Областен координатор на БДФ за област Пловдив.

 

Членове по право:

 
10. Тодор Стефанов – Роден на 01.11.1964 г. Завършва Националната спортна академия. Дълги години е ангажиран с културната и социална дейност в район „Триадица“ на Софийска община като председател на читалище, спортен клуб и сдружения за закрила на децата. Два мандата е заместник-кмет на район „Триадица”. Председател на Софийската организация на БДФ.

 

DJIMI_Delchev 
11. Димитър Делчев – Роден на 24.11.1992 г. в Габрово. Понастоящем е студент в Нов Български Университет, специалност „История”. Владее английски и руски език. Републикански състезател по по шахмат с множество награди. Председател на Български младежки демократически форум.

 

Главен редактор на в. „Прелом”