четвъртък , 30 май 2024

ДОКУМЕНТИ

Устав на Български Демократически Форум

Заявление за членство в Български Демократически Форум

Желаещите да членуват в БДФ, там където няма изградена наша общинска структура или пребиваващите в чужбина, могат да направят това като попълнят настоящото заявление за членство в БДФ. Заявлението се разпечатва, попълва и сканира, след което се изпраща на нашия е-майл адрес: bdf@bdforum.bg . Моля да попълните внимателно в бланката координатите за връзка с Вас, за да може нашите сътрудници да Ви отговорят!