Articles by ПРЕЛОМ

Каменната памет на София

Когато проблемът надрасне обикновените дискусии, предизвика спорове и публични реакции – това означава, че е станал голям проблем.


Васил Левски

Васил Левски – икона на българската свобода

Ваклуш Толев е известен български мислител, богослов и общественик, с проницателни тълкувания в областта на религиознанието, философията, историята, социологията. Негови книги са трилогията „История и теория на мировите религиозни учения“, двутомникът „Духовните дарове на България“,…


Джаба Хътянинът

Историята на едно самоизяждане

Както всяко чудовище на революцията – така е и нашето, макар и по-малко, уж реформаторско. Веднъж облажило се от властта хлъцна и побърза да изяде своите чеда. „Граждански съвет ли? Какво е това?“ каза си…Жаклин Толева пред ХІ-ия конгрес на БДФ

Политически доклад на председателя на партията Жаклин Толева

Скъпи съидейници, Днес е един голям християнски празник – Лазаровден. Денят на възкресението на Лазар, когато се каза: Лазаре, стани, излез и тръгвай! Някак си като символика приемам точно на днешния ден БДФ да направи XI си конгрес с идеята да върви напред.Брой 3-4/2015

На 4 април 2015 г. в София се проведе XI редовен конгрес на Българския демократически форум (БДФ). Конгресът започна с политически доклад, изнесен от председателя на партията Жаклин
Толева. Изслушан и приет бе отчетът на Централната контролно-ревизионна комисия.


Реч на Михаил Саакашвили пред Генералната Ассамблея на ООН

Европейският съюз е най-големият политически успех на последните десетилетия. Той се основава на три стълба, а именно три отричания: отричане на екстремисткия национализъм, който доведе Европа до самоубийството на Втората световна война и ужасите на нацизма; отричане на комунизма, който заплашваше да се разпространи по целия континент; и в крайна сметка – отричане на колониализма и империализма.


И наистина кои лица разстреляхме? Но само това ли?

Престъпленията на комунистическия режим в България, започнали преди 70 години с нечуван терор, с масови убийства без съд и присъда или в резултат на присъдите на един сталинистки показен процес, цинично наречен „народен съд“, все още нито са осмислени, нито са осъдени морално.


Брой 1-2/2015

На свое заседание от 08.11.2014 г. Националният съвет на БДФ реши: На основание чл. 26. от ЗЮЛНЦ и чл. 33., ал.1. от Устава на партията свиква XІ РЕДОВЕН КОНГРЕС на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ на 04.04.2015 г., събота, от 10.00 ч., в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 41, Дом на културата „Красно село“, Зала № 2; при квота: 1 /един/ делегиран член се избира на 20 /двадесет/ редовни членове на партията.